Žiadosť o zľavu

Občania obce Rakúsy môžu požiadať o zľavu na poplatkoch za tuhý komunálny odpad v roku 2016.  Je potrebné stiahnuť a vypísať tlačivo Žiadosť o zľavu a priniesť ho na Obecný úrad zodpovednému pracovníkovi - p. Kornélia Jendrušáková. 

K stiahnutiu