Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 92014 23.6.2005 Predávajúca OBEC Rakúsy je výlučným vlastníkom C-KN parcely č. 1054/2 o výmere 921... Obec Rakúsy 0032648   
Detail Zmluva Pekáreň Gros 1 1.6.2007 Dodávka pekárenských výrobkov - ŠJ Pekáreň Gross, s.r.o. 31677258   
Detail Zmluva 4965/2008 25.4.2008 Dodávka mliekarenských a iných výrobkov podľa ponukového listu a potrieb ŠJ Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Zmluva 1-RPC PP/2008 9.5.2008 Zmluva o poštových službách Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Zmluva Dohoda Coop Jednota 19.3.2009 Dodávka tovaru zo skladu podľa výberu COOP Jednota Poprad    
Detail Zmluva Mešár 1 6.9.2010 Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ Marek Mešár 33879737   
Detail Zmluva 01/2010 30.12.2010 ZBERNĚ MIESTO, NOVOSTAVBA, Rakúsy - osada, parc.č. 1054/3, 1054/31 Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415  5 425,00 EUR 
Detail Zmluva 8/2014 30.12.2010 Zmluva o externom manažmente, Zberné miesto- Novostavba Realityplus 41761952   
Detail Zmluva 2 SP 10.1.2011 Dodatok k zmluve poštových služieb Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Zmluva 30/2012 23.3.2012 ZBERNÉ MIESTO- NOVOSTAVBA PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100  109 235,00 EUR 
Detail Zmluva 03/2012 24.5.2012 Zmluva o dielo - vypracovanie Územného plánu obce Rakúsy Ing. arch. Viktor Malinovský 35576081  11 724,00 EUR 
Detail Zmluva 3 SP 8.6.2012 Dodatok k poskytovaniu poštových služieb Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Zmluva 6/2012 28.6.2012 Rekonštrukcia komunitného centra v obci Rakúsy, prístavba a zmena dokončenej stavby,... Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   
Detail Zmluva 012/2013 31.12.2012 Audítorská spoločnosť AMK audit, s.r.o. 43890229  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva 43/2005 2.1.2013 Dodatok k zmluve č.43/2005 W- control,s.r.o. 36 804 207   
Detail Zmluva 5/2013 2.1.2013 Nájomná zmluva - hrobové miesto Mikuláš Gábor   20,00 EUR 
Detail Zmluva Cimbaľák 1 3.1.2013 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov - ŠJ Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Zmluva 4/2013 4.1.2013 Dodatok č.1 ku zmluve č. AD2/1948/01/2012 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva 1/2013 4.1.2013 Dodatok č.1 k zmluve č. tz2012-09-28mk3 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva 1/2013 4.1.2013 Dodatok č.2 ku zmluve č. A/1948/04/2011.
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!