Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka 42015 3.2.2015 Na základe predchádzajúceho telefonického kontaktu si u Vás objednávame dodanie služby
-...
Pavol Džadoň elektroinštalácia    
Detail Zmluva 3/2014 12.3.2014 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail Zmluva 18 20.9.2016 Nájomná zmluva - jednohrobové miesto Simona Badžová   20,00 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Lenka Badžová   77,19 EUR 
Detail Zmluva 37 20.9.2016 Nájomná zmluva - dvojhrobové miesto Ondrej Bjalončík   40,00 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Anna Pitoňáková   77,34 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Ján Pirožek   154,72 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Viktor Pirožek   154,72 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Peter Vdovjak   52,29 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Martin Vdovjak   52,29 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2015 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Alžbeta Valenčíková   370,18 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Jozef Kuruc   151,06 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 18.2.2016 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice Podttatranská knižnica - Mgr. Anna Balejová    
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Ing. Jozef Rataj   185,92 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Dušan Simonis   2,05 EUR 
Detail Zmluva 15/02/2016 15.2.2016 Kúpna zmluva Gustav Gábor   132,30 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Kurt Simonis   10,14 EUR 
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Ján Badžo   77,19 EUR 
Detail Zmluva 04/01/2016 5.1.2016 Dohoda o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla... Peter Kuruc - Hasičská zbrojnica    
Detail Zmluva bez čísla 15.4.2016 Kúpna zmluva na odpredaj parcely pre obec Jozef Pitoňák   1 437,56 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!