Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predávajúca OBEC Rakúsy predáva na základe uznesenia číslo 3/2008 zo dňa
13.3.2008,výpis...
Obec Rakúsy 0032648   
Detail Zmluva 102/2016/§54-CzKN 19.8.2016 Dohoda o poskytnutí finančných na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka J/8/6/2017 9.6.2017 Objednávka pre jedáleň:
Bravčové karé bez kosti - 10 kg, hovädzie zadné býk - 10 kg,...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a... P4U, s.r.o. 46391100   
Detail Zmluva 1 - ZoD/2017/4/1 1.6.2017 Dodatok k Zmluve o dielo BEL SLOVAKIA, s.r.o. 35467715   
Detail Objednávka 42015 3.2.2015 Na základe predchádzajúceho telefonického kontaktu si u Vás objednávame dodanie služby
-...
Pavol Džadoň elektroinštalácia    
Detail Zmluva 3/2014 12.3.2014 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail Zmluva NZ1€14/2014/RCS 19.2.2014 Rozšírenie STL plynovodu v obci Rakúsy Zmluva o udržbe a opravách plynárenského zariadenia 35 910 739   
Detail Zmluva Z2212012018201 26.10.2013 Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail Zmluva 3/2012 30.12.2013 Termín dodania tovaru. do 8 týždňov od vypísania záväznej objednávky. Pričom objednávka... PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100   
Detail Zmluva DOD/01-2013/114/2012-IZ-5.0/V 5.12.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s... Fond sociálneho rozvoja 30 854 687   
Detail Zmluva 5/2013 22.1.2014 Správa informačného systému URBIS NAJ, s r.o. 36515001   
Detail Zmluva 43/2005 2.1.2013 Dodatok k zmluve č.43/2005 W- control,s.r.o. 36 804 207   
Detail Zmluva 4/2013 4.1.2013 Dodatok č.1 ku zmluve č. AD2/1948/01/2012 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva 1/2013 4.1.2013 Dodatok č.1 k zmluve č. tz2012-09-28mk3 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Objednávka 522016 20.9.2016 Oprava ponorného čerpadla Peter Pitoňák 31253831   
Detail Zmluva 1/2013 4.1.2013 Dodatok č.2 ku zmluve č. A/1948/04/2011.
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Objednávka 532016 20.9.2016 Objednávka počítačovej zostavy TAURUS Mgr. Michal Gáborčík 34629581   
Detail Objednávka 8022016 9.2.2016 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku - nehnuteľnosť č. 103 Ing. Katarína Kumorovitzová 41013018   
Detail Objednávka 5420160 20.9.2016 Objednávka roletiek na okná v obecnej budove Mária Blahovská - DEPLAST 40124266   
© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!