Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2017 DF2017/414 8.8.2017 Odvoz TKO cez VOK - AČ Technické služby ,s.r.o. 31718329  38,29 EUR 
Detail Objednávka 552017 7.8.2017 Objednávka nádob na TKO - 120 l, farba zelená Primus s.r.o. 31 632 548   444,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/389 7.8.2017 Telekomunikačné poplatky - TSP Slovak Telekom,a.s. 35763469  29,99 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/390 7.8.2017 Odvoz TKO cez VOK - AČ Technické služby ,s.r.o. 31718329  49,52 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/391 7.8.2017 Odvoz TKO z obce Technické služby ,s.r.o. 31718329  495,96 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/392 7.8.2017 Odvoz TKO cez VOK Technické služby ,s.r.o. 31718329  536,09 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/393 7.8.2017 Za tlačiarenské služby - časopis Spektrum BEST MEDIA 08 spol s.r.o. 43967388  253,57 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/394 7.8.2017 Vodné - obecný úrad Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  29,98 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/395 7.8.2017 Vodné - stredisko služieb Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  3,55 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/396 7.8.2017 Vodné - cintorín Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  24,45 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/397 7.8.2017 Vodné - šatne TJ Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  16,72 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/398 7.8.2017 Vodné - KC, SOH Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  48,25 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/399 7.8.2017 Vodné - CVČ-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  78,36 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/400 7.8.2017 Hygienické potreby - ŠJ DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  2,46 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/401 7.8.2017 Kontrola kanalizačného potrubia - ONB CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903  66,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/402 7.8.2017 Závesná váha - Zberné miesto IBO s.r.o. 36340073  28,90 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/403 7.8.2017 Zemný plyn - 8/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  599,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/404 7.8.2017 Elektrina - 8/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  1 491,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/405 7.8.2017 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  399,34 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/406 7.8.2017 Skládkovanie odpadu - 7/2017 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 36489042  1 760,19 EUR 
© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!